strona główna

O kursie


Kurs Learning Creativity and The Future Classroom Lab (Lizbona, Portugalia) obejmował następujące zagadnienia:
- Kreatywność i ramy europejskie
- Kreatywność i indywidualne preferencje
- Koncepcja Multiple Intelligences
- Wzorce uczenia kreatywności
- Kreatywne środowiska uczenia się
- Creative Classroom - narzędzia dla studentów
- Ocena kreatywności
- Programowanie w klasie XXI wieku
- Współpraca i innowacyjne scenariusze uczenia się
- Interaktywne technologie dla przyszłej klasy
- Kreatywne wykorzystanie multimediów, gier i tabletów w szkole

Kurs składa się z 3 modułów:

Moduł 1: Kreatywność w edukacji.
Moduł 2: Przyszłe zajęcia: nauczanie i uczenie się.
Moduł 3: Ocena uczenia się kreatywności.


LINK do kursu:
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=37611
http://jcruz3.wixsite.com/tscemlab-course02
Organizator: Agrupamento de Escolas de São João da Talha