strona główna

Materiały edukacyjne


Artykuły edukacyjne stworzone przez uczestników projektu, które mogą stać się inspiracją oraz zostać wykorzystane przez nauczycieli z innych szkół oraz innych placówek edukacyjnych.

Zapraszamy do lektury!

 

"6 kapeluszy" jako metoda pracy na różnych zajęciach - mgr Maria Grychtal

Idea "Future Classroom Lab" i możliwość zastosowania jej w szkole - mgr Aneta Stankiewicz

Multimedialna świetlica - mgr Monika Lesiak

Projektowanie 3D-artykuł -mgr Tomasz Gadaszewski

Projektowanie 3D-scenariusz lekcji- mgr Tomasz Gadaszewski

Aplikacja Kahoot! –w poszukiwaniu nowoczesnych narzędzi do pracy na zajęciach-
mgr Monika Górecka-Grzywacz

Drama w edukacji- mgr Iwona Jóźwik

Aktywna tablica -scenariusz lekcji- mgr Iwona Jóźwik